יום רביעי, 13 בדצמבר 2017

קולות

קולות / קריאות אזרחיות


קול שלוח

מגיפים את התריסים
נועלים את הדלתות
מכבים את האורות
איש לנפשו איש לביתו

את הצעקה לא שמעתי
הן בין כך ובין כך הצעקה לא תועיל

הסתר

מה יש לך להגיד להגנתך
יש לי הרבה להגיד, אני אומר
שום דבר, הם אומרים
כאילו הייתי שום דבר
כאילו לא היה בי שום דבר

שערי דמעה

קולות של בכיה, תפילה ותחינה
שיפתחו שערי שערים
שערי אור זרוע
ושערי בינה
ושערי גדולה
ושערי רחמים
ושערי גאולה
ואולם מה כוחה של בכיה, תפילה ותחינה
הן לפי שעה הרשעה עוד רבה