יום חמישי, 4 ביולי 2013

המלצה לספר עיון

המלצה לספר עיון: דן סואן, ארץ עברה וזעם - שסעים וזהות בחברה הישראלית, קרית ביאליק: הוצאת אח, 2003 / ד"ר דוד שחר
[ספר עזר בנושא הזהויות של אזרחים וקבוצות במדינת ישראל - פרק 5 בספר הלימוד, ובנושא חיים משותפים בחברה הישראלית (שסעים ודרכים לצמצומם) - פרק 13 בספר הלימוד]

בספרו "ארץ עברה וזעם" מבקש פרופ' דן סואן לבחון את מה שכינה המשורר נתן זך, "עלבונה של המציאות בהשוואה עם איזה דגם-על בלתי נראה", ומנסה להסביר כיצד נראית חברה, שאך זה תמול הייתה מהפכנית ונתאפיינה על ידי קונסנזוס לאומי רחב, כאשר נפרם החוט המאחד, נסדקים האתוס המשותף והזהות הישראלית המשותפת, מתערערת הסולידריות החברתית ונולד חוסר הסכמה לגבי עצם מושג הישראליות.

הספר נכתב מתוך תחושת פסימיות ביחס לסכנות הטמונות במוקדי המתח המאיימים על לכידותה של החברה הישראלית. לדידו של המחבר, להבניית הזהות והתיוג יש משמעות קריטית ביחס לחברה ולמדינה, ולכן המסר העולה מן הספר הוא שהחברה הישראלית חייבת למצוא דרכים לחדש את הסולידריות החברתית, לאמץ ערכים משותפים ולמסד דרכים לוויסות קונפליקטים, ובאלה תלוי לא רק עתידה של החברה בישראל, כי אם גם עתידה של המדינה.
הספר עוסק בקשר בין זהות בכלל והזהות הישראלית בפרט לבין השסעים בחברה הישראלית. הפרק הראשון בספר העוסק במושג הזהות ובהבניות של זהות והוא המסד לשאר פרקי הספר העוסקים בשסעים החוצים את החברה הישראלית - השסע הדתי ("מלחמה עולמית: דתיים מול חילוניים"), השסע העדתי ("כור ההיתוך - החולם ושברו") והשסע הלאומי ("נוכחים נפקדים - הבעיה הערבית בישראל"). דן סואן דן בשסעים אלה ובקשר בינם לבין הזהות הישראלית.
את בעיית הזהות הישראלית רואה סואן בעתירות הזהויות הקבוצתיות. זהויות חברתיות מבוססות על נטייתן של הבריות לסווג את עצמן ואת הזולת על פי שורה קטיגוריות חברתיות כגון לאום, דת, עדה, מין, גיל, הכנסה וכו'. הזהויות הקבוצתיות הנוצרות על פי הסיווגים הללו יוצרות הבחנה בין "אנחנו" ל"הם". ברור, אנשים עשויים להימנות בעת ובעונה אחת על מספר קבוצות, ואף להזדהות עם כל אחת מהן. הזהויות הללו, מנקודת המבט הסוציולוגית, מאורגנות במערכת היררכית, שבה נודע לכל זהות מקומה על פי מרכזיותה או בולטותה.
 כפי שמבהיר סואן, הזהות הישראלית היא בסופו של דבר "מעשה מרכבה" של ארבעה מרכיבים מרכזיים שונים: המרכיב הלאומי, המרכיב העדתי, המרכיב הדתי והמרכיב הפוליטי-אידיאולוגי. מורכבות הפנים הישראליות, מורכבותם של המתח והמאבק בין הזהויות השונות בחברה הישראלית הם תוצאה של העובדה שהשסעים המאיימים לפצל את החברה הישראלית אינם מוגבלים למישור אחד. ישראל של שנות האלפיים, מדגיש סואן,  שסועה לאורך צירי כל המרכיבים הנ"ל. ולא זו בלבד, השסעים שבתוך כל מרכיב מן המרכיבים הללו חוברים אלה לאלה ומצטרפים למעין "קובייה הונגרית" רבת צירופים. חלק מן הצירופים הללו מגיעים לרמה כזו של בידול-זהויות, שיש בו כדי לאיים על זהויות אחרות בהוצאה אל מחוץ למחנה הזהות הישראלית.

בניתוח הזהות והשסעים השונים בחברה הישראלית, הספר מתבסס על תיאוריות ומושגים מתחום הסוציולוגיה, ונשען על מגוון רחב של מקורות מסוגים שונים - כרוניקות ומאמרים בעיתונות היומית והעיתית, מסמכים רלוונטיים כגון פסקי דין, דו"חות ועדות, סקרי עמדות, וכן על פרסומים של אנשי מקצוע בכתבי עת מדעיים ובספרים.
בהתייחסות הנרחבת לנושא הזהויות והשסעים בחברה הישראלית שהם נושאי לימוד בתכנית הלימודים באזרחות, בהבהרות המושגיות והתיאורטיות ובמגוון הרחב של המקורות שעליהם נשען הספר, ספרו של דן סואן עשוי להיות ספר עזר חשוב ומועיל עבור מורי האזרחות.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה